KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Piątek 31 października 2014

Licznik odwiedzin od 2008 75369

OGŁOSZENIA

UWAGA! BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS!

Dodano: 16.10.2014

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSGiH do udziału w konkursie pt. „Słowa w przestrzeni miejskiej”.

więcej >>

O NAS W PRASIE

Dodano: 15.10.2014

"POGOTOWIE MATEMATYCZNE"

Dodano: 30.09.2014

Nauczyciel
Dzień
Godzina
sala
Jaźwińska Katarzyna
środa
11.00 – 11.45
15a
czwartek
14.15 – 15.00
18
Jąkalska Aleksandra
poniedziałek
15.15 – 16.00
2
wtorek
14.30 – 16.00
3
Machnicka Agnieszka
środa
13.30 – 14.15
3
czwartek
11.00 – 11.45
W

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dodano: 05.09.2014

Bielsko-Biała, dnia 02.09.2014

Informacja o wyborze oferty wydzielonej na podstawie art. 6a PZP z zamówienia przetargu nieograniczonego 63/2014

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.07.2014 r. na Sprzedaż  i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, został wydzielony Pakiet – Pieczywo na podstawie art. 6a PZP, który mówi: „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych produktów wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia”.

W związku z tym wysłano zapytanie do 6 piekarni:

1. Piekarnia Rąba, ul. Janowicka 189, 43-300 Bielsko-Biała
2. Piekarnia Wapienica ul. Telimeny 3, 43-300 Bielsko-Biała
3. Piekarnia – Cukiernia Stanisław Piecuch, ul. Babiogórska 69, 43-300 Bielsko-Biała
4. Piekarnia Cukiernia Tradycyjna Sp. z o.o., ul. Gen. St. Maczka 71B, 43-300 Bielsko-Biała
5. Piekarstwo Krzysztof i Wiesław Krzak s.c., ul. Sienkiewicza 106B, 43-100 Tychy, Piekarnia ul. Słowackiego 80, 43-300 Bielsko-Biała
6. Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt, ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała

Wszystkie piekarnie wysłały oferty. Po przeanalizowaniu cen ofertowych wybrano Ofertę nr 6 - Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt, ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała

Zawarcie umowy z Dostawcą nastąpiło 01.09.2014r

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz powiadomiono telefonicznie wszystkich oferentów.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dodano: 05.09.2014

Bielsko-Biała, dnia 05.09.2014

Informacja o wyborze oferty. 
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  71/2014
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.08.2014 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
1.Pakiet 1h - Dodatki cukiernicze - nie wpłynęła żadna oferta, był to drugi przetarg na ten asortyment.

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 05.09.2014r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

ZEBRANIA Z RODZICAMI - 04.09.2014 O GODZ. 17.00

Dodano: 03.09.2014

Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas odbędzie się w  sali gimnastycznej przy ul. Wyspiańskiego 5

ul. Wyspiańskiego 5
Sala
Klasa
Wychowawca
2 - parter
1AX
mgr Jadwiga Pawlik
3 - I piętro
1A
mgr Adam Sitek
4 - I piętro
1KL
mgr Damian Wydra
6 - II piętro
1TŻ1
mgr Renata Zyzańska
7 - II piętro
1TŻ2
mgr Ewa Kwiatkowska Kos
8 - II piętro
1TT
mgr Alicja Danek

TERMINY EGZAMINÓW

Dodano: 01.09.2014

Wszystkie informacje o egzaminach znajdują się w zakładce "EGZAMINY".

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dodano: 01.09.2014

Lp.
Klasa
Termin
Ilość tygodni
1.
3TŻ1
technik żywienia i usług gastronomicznych
19.01.15r. - 06.02.15r.
młodzież ma ferie 09.02.-22.02.15r.
3
2.
3TŻ2
technik żywienia i usług gastronomicznych
09.02.15r. - 27.02.15r.
młodzież ma ferie 26.01.-08.02.15r.
3
3.
2TŻ1, 2TŻ2
technik żywienia i usług gastronomicznych
3TT
27.04.15r. - 22.05.15r.
4
4.
3KL kelner, 2KL
2 TT technik technologii żywności
04.05.15r. - 31.05.15r.
4

Zapraszamy uczniów do konkursu plastycznego

Dodano: 01.09.2014

pobierz regulamin

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dodano: 28.08.2014

Strój galowy

Dodano: 28.08.2014

Przez strój galowy (odświętny) należy rozumieć:

dla dziewcząt - elegancka spódnica nie krótsza niż do kolan lub spodnie o klasycznej linii w kolorach stonowanych (granatowy, czarny, szary, brązowy) i biała bluzka bez głębokich dekoltów.

dla chłopców - ciemne spodnie w klasycznym kroju, kamizelaka lub garnitur, biała lub inna stosowna koszula, buty wizytowe.

Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, egzaminów, świąt państwowych.

Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz - o ile organizator nie ustali inaczej

Tak prezentują się uczniowie naszej szkoły:

Dni, w których obowiązuje strój galowy:

- INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO,
- DZIEŃ NAUCZYCIELA,
- PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ (obowiązuje tylko klasy pierwsze),
- ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
- SZKOLNA WIGILIA,
- ŚNIADANIE WIELKANOCNE,
- UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z 1, 3 i 9 MAJA,
- EGZAMINY MATURALNE,
- EGZAMINY ZAWODOWE,
- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 21.08.2014

Bielsko-Biała, dnia 21 sierpnia 2014 r.

ZSGiH - 71/2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)
czytaj więcej >>

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 19.08.2014

Bielsko-Biała, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH - 63/2014
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

czytaj więcej >>

Wykaz podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

Dodano: 23.07.2014

klasy pierwsze

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 23.07.2014

Bielsko-Biała, dnia 23 lipca 2014 r.

ZSGiH - 63/2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)
czytaj więcej >>

London, here we come

Dodano: 26.06.2014

17 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły udadzą się na Warsztaty Językowe do Londynu. Celem wyjazdu jest podszlifowanie znajomości języka angielskiego oraz lepsze poznanie kultury Wielkiej Brytanii. Niewątpliwym atutem warsztatów jest zakwaterowanie u rodzin brytyjskich, gdzie nasi uczniowie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych. Oprócz specjalnych zadań językowych do wykonania w Londynie, uczniowie będą mieli okazję zwiedzić najważniejsze zabytki oraz atrakcje miasta, a także podróżować najstarszym metrem na świecie. Z niecierpliwością oczekujemy dnia wyjazdu!

Organizatorami wyjazdu są nauczyciele angliści ZSGiH - Damian Wydra i Renata Zyzańska.

Internet szerokopasmowy

Dodano: 18.06.2014

Nasza szkoła korzysta z projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

Kursy prawa jazdy - zniżki dla uczniów ZSGiH

Dodano: 24.06.2014

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych i handlowych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.

Polityka prywatności


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl